• Polecane:

Na czym polega praca architekta?


Architekt nie jest osobą decydującą na budowie. Wszelkie ważne decyzje podejmują inni, którzy kontrolują zasoby finansowe i materialne niezbędne do realizacji całego przedsięwzięcia, właściciele gruntów lub kierownicy budowy. Architekci nie budują, lecz tworzą projekty, na których bazują wykonawcy.

Ludzie potrzebują miejsc do życia, jedzenia, zabawy, nauki, spotkań i pracy. Architekci są odpowiedzialni za projektowanie tych miejsc. Architekci są licencjonowanymi profesjonalistami przeszkolonymi w dziedzinie sztuki oraz nauki projektowania budynków, którzy rozwijają koncepcje struktur i przekształcają te koncepcje w rzeczywistość.

architekt

Praca architekta nie polega z reguły na projektowaniu na desce kreślarskiej lub przy użyciu komputera na specjalnych programach do tego przeznaczonych. Oprócz czasu spędzanego w biurze architekt przemieszcza się pomiędzy różnymi placami budowy i jest w stałym kontakcie z klientami oraz wieloma innymi osobami zaangażowanymi w proces budowy. Jednakże umiejętności obsługi komputera i zarządzania projektem są niezbędne.

Architekci tworzą ogólny wygląd budynków i innych struktur, ale projekt budynku obejmuje znacznie więcej niż tylko jego prezencje. Budynki muszą być również funkcjonalne, bezpieczne i ekonomiczne oraz muszą odpowiadać potrzebom ludzi, którzy będą z nich korzystać. Architekci biorą pod uwagę wszystkie te czynniki, projektując budynki i inne konstrukcje.

Architekt może być zaangażowany we wszystkie fazy projektu budowlanego, od wstępnych rozmów z klientem aż po ostateczne zakończenie budowy. Jego obowiązki wymagają konkretnych umiejętności - projektowania, inżynierii, zarządzania, nadzorowania i komunikowania się z klientami lub budowniczymi. A to dlatego, że architekci poświęcają dużo czasu na wyjaśnianie swoich pomysłów klientom, czy wykonawcom budowlanym. Z tego powodu również architekt musi być w stanie w przekonujący sposób przedstawić swoją unikalną wizję.

Architekt i klient omawiają cele, wymagania i budżet projektu. W niektórych przypadkach architekci świadczą różne usługi w zakresie projektowania wstępnego: wybór lokalizacji, przygotowanie analizy kosztów i zagospodarowania terenu lub określenie wymagań, które musi spełniać projekt. Na przykład, mogą one określić wymagania przestrzenne poprzez zbadanie liczby i typów potencjalnych użytkowników budynku. Architekt przygotowuje następnie rysunki i raport przedstawiający pomysły, które klient powinien przeanalizować.

Architekci mogą również pomagać klientom w pozyskiwaniu ofert budowlanych, wyborze wykonawców i negocjowaniu kontraktów budowlanych. W miarę postępu prac mogą oni odwiedzać place budowy, aby upewnić się, że wykonawcy postępują zgodnie z projektem, przestrzegają harmonogramu, używają określonych materiałów i spełniają normy jakości pracy. Praca nie jest zakończona, dopóki nie zostanie zakończona cała budowa, nie zostaną przeprowadzone wymagane badania i nie zostaną pokryte koszty budowy. Czasami architekci świadczą również usługi po zakończeniu budowy, takie jak zarządzanie obiektami. Doradzają oni w zakresie środków poprawy efektywności energetycznej, oceniają, jak dobrze projekt budynku dostosowuje się do potrzeb mieszkańców i wprowadzają niezbędne ulepszenia.


źródła:
http://fiord.pl/ - biuro projektowe
https://design-zone.pl/ - architekt wnętrz